Alkusammutus­koulutus

Alkusammutuskoulutus on merkittävä osa yleistä paloturvallisuutta. Parhaimmassa tapauksessa alkusammutus on riittävä keino alkavan tulipalon taltuttamiseen.

Tulipalon leviämisen ehkäisyssä alkusammutus on elintärkeää. Pieni paikallinen palo on helpommin eristettävissä ja hallittavissa jos alkusammutus on tehty kunnolla.

Alkusammutuskoulutuksen tarkoituksena on kehittää alkusammutuksen laatua ja turvallisuutta sekä tehostaa sen vaikutusta. Ilman kunnon alkusammutusta irtaimiston ja rakennusten lisäksi tärkein eli ihmishenki voi vaarantua tarpeettomasti.

Saariston Sammutus järjestää alkusammutuskoulutuksia ja –harjoituksia alan ammattilaisten kanssa. Olemme järjestäneet onnistuneita harjoituksia muun muassa isoissa laivoissa.

Alkusammutuskoulutuksen tarkoituksena on antaa valmiuksia paloturvalliseen arkeen sekä nopeaan reagointiin ja mahdollisten turvallisuutta aiheuttavien seikkojen huomaamiseen.

Saariston Sammutuksen järjestämät alkusammutuskoulutukset sisältävät seuraavia osa-alueita:

  • Alkusammutuspeitteen käyttöä

  • Käsisammuttimen käyttöä

  • Tulipalon syitä ja seurauksia

  • Paloturvallisuuden syyt ja seuraukset

  • Paloturvallisuuslaki

  • Toimintaohjeita ja käytäntöjä tulipalon sattuessa

Tiedustele alkavia alkusammutuskoulutuksiamme!