Brandskydds­utbildnign

Brandskyddsutbildning utgör en viktig del av den allmänna brandsäkerheten. I bästa fall är primärsläckningen tillräckligt för att kuva en begynnande eldhärd.

Primärsläckning är livsviktigt med tanke på förebyggande av eldens spridning. En liten lokal brand kan lättare isoleras och kontrolleras om primärsläckningen har gjorts rätt.

Brandskyddsutbildningen syftar till förbättrad kvalitet och säkerhet inom primärsläckningen samt effektivera dess påverkan. Utan en bra primärsläckning kan man i onödan riskera lös egendom och byggnader, men även det viktigaste, det vill säga människoliv.

Skärgårdens Eldsläckare ordnar brandskyddsutbildning och -övningar tillsammans med branschproffs. Vi har ordnat ordnat lyckade övningar bland annat ombord på stora fartyg.

Syftet med brandskyddsutbildningen är att ge färdigheter för en brandsäker vardag samt för snabb reaktion och beaktande av eventuella säkerhetsfrämjande aspekter.

De brandskyddsutbildningar som ordnas av Skärgårdens Eldsläckare omfattar följande delområden:

  • Användning av brandfilt

  • Användning av brandsläckare

  • Orsaker till och följder av bränder

  • Orsaker till och följder av brandsäkerhet

  • Brandsäkerhetslagen

  • Instruktioner och praxis när branden är framme

Fråga mer om våra kommande brandskyddsutbildningar!