För ditt hem och din familj – brand­redskap och brandskydds­utbildning

Med ordentliga brandredskap och rätt kunskap kan du släcka en brand redan i antändningsskedet.

Har du en brandsläckare eller en brandfilt och kan du använda dem? Skärgårdens Eldsläckare är officiell återförsäljare av Gloria-brandredskap med trettio års erfarenhet. Vi kan även serva din brandsläckningsutrustning.

Förutom att äga brandredskap finns det skäl att sörja för att brandsläckare och brandfiltar finns lätt tillgängliga på ett säkert ställe. Vi har nödvändiga IMO-skyltar och etiketter vid sidan av andra säkerhetsskyltar. De påminner och fungerar som riktlinje när nöden är framme.

Skärgårdens Eldsläckare Ab har sörjt för brandsäkerheten i skärgården och i kustregionen redan i trettio års tid.

Vi är certifierade av Norske Veritas, så vår brandsäkerhetskompetens och expertis är garanterad. Vi sköter bland annat om att de lokala rederiernas brandsäkerhet är up-to-date.

Vanligaste antändningsrisker:

 • Skadad elapparat eller -ledning
 • Tändutrustning inom räckhåll för barnen
 • Mattillredning på spisen utan övervakning
 • Rökning inomhus/li>
 • Otillräckliga skyddsavstånd för eldstäder, t.ex. tvätten i bastun
 • Lampor och andra heta elapparater i ett brandfarligt utrymme
 • Gnistor från öppna spisar
 • Användning av eldstad på ett sätt som strider mot anvisningarna
 • Placering av samt oövervakade stearinljus

Källa: Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland

 • Suomen Vahvimmat
 • dnv