Vårt brandsläckar­sortiment

Skärgårdens Eldsläckare Ab är officiell återförsäljare av Gloria med trettio års erfarenhet. På den här sidan kan du bekanta dig närmare med vårt sortiment av brandsläckare. I vår butik har vi dessutom många andra livsviktiga brandredskap.

Via oss får du även service av brandsläckare.

Fråga mer om våra produkter och service av brandsläckare!

Fråga mer!

Gloria pulversläckare 2 kg - P2GM

Trycksatt 2 kg pulversläckare. Uppfyller vattentrafikförordningen samt besiktningskraven för husbilar och -vagnar. Lämpar sig även för släckning av elbränder.

Släckmedel: ABC-pulver/Glutex
Användningstemperatur: -30°C – +60 °C
Tömningstid: 10 s
Höjd x bredd x djup: 322 × 145 × 113 mm
Vikt: 3,4 kg
Fordonsställning: ingår som standard
Godkännanden/märkningar: EN3, CE, MED (Rodermärket)

Ta kontakt!

Gloria pulversläckare 6 kg - PD6GA

Trycksatt 6kg pulversläckare. Uppfyller brandmyndighetens krav på grundläggande släckare för fastigheter. Lämpar sig för släckning av elbränder.

Släckmedel: ABC-pulver/Adex
Användningstemperatur: -30°C – +60 °C
Tömningstid: 16 s
Höjd x bredd x djup: 500 × 270 × 165 mm
Vikt: 9,1 kg
Väggställning: ingår som standard
Godkännanden/märkningar: EN3, CE, MED (Rodermärket)

Ta kontakt!

Gloria pulversläckare 6 kg - PD6GX

Trycksatt 6 kg pulversläckare som lämpar sig för heta arbeten. Glorias Glutex Ultra-pulver tar denna släckare till samma effektklass som 12 kg släckare. Uppfyller brandmyndighetens krav på grundläggande släckare för fastigheter. Lämpar sig även för släckning av elbränder.

Släckmedel: ABC-pulver/Glutex Ultra
Användningstemperatur: -30°C – +60 °C
Tömningstid: 16 s
Höjd x bredd x djup: 500 × 270 × 165 mm
Vikt: 9,1 kg
Väggställning: ingår som standard
Godkännanden/märkningar: EN3, CE, MED (Rodermärket)

Ta kontakt!

Gloria pulversläckare 12 kg - PD12GA

Trycksatt 12 kg släckare för objekt där högre effektnivå erfordras. Lämpar sig t.ex. för parkeringshallar och lager för brännbara vätskor. Lämpar sig även för släckning av elbränder.

Släckmedel: ABC-pulver/Adex
Användningstemperatur: -30°C – +60 °C
Tömningstid: 23 s
Höjd x bredd x djup: 590 × 265 × 205 mm
Vikt: 17,3 kg
Väggställning: ingår som standard
Godkännanden/märkningar: EN3, CE, MED (Rodermärket)

Ta kontakt!

Gloria pulversläckare 6 kg - PX6PRO

En 6 kg pulversläckare med drivgas. Lämpar sig för krävande objekt, t.ex. lastbilar, arbetsmaskiner och industri. Lämpar sig även för släckning av elbränder.

Släckmedel: ABC-pulver/Glutex Ultra
Användningstemperatur: -30°C – +60 °C
Tömningstid: 15 s
Höjd x bredd x djup: 510 × 300 × 165 mm
Vikt: 9,8 kg
Väggställning:ingår som standard
Godkännanden/märkningar: EN3, CE, MED (Rodermärket)

Ta kontakt!

Gloria pulversläckare 12 kg - P12PRO

En 12 kg pulversläckare med drivgas. Lämpar sig för krävande objekt, där högre släckningseffekt erfordras. Lämpar sig även för släckning av elbränder.

Släckmedel: ABC-pulver/Adex
Användningstemperatur: -30°C – +60 °C
Tömningstid: 20 s
Höjd x bredd x djup: 610 × 290 × 205 mm
Vikt: 18,6 kg
Väggställning: ingår som standard
Godkännanden/märkningar: EN3, CE, MED (Rodermärket)

Ta kontakt!

Gloria koldioxidsläckare 2 kg - KS2SB

En 2 kg koldioxidsläckare som lämpar sig väl för släckning av brännbara vätskor.

Släckmedel: CO 2
Användningstemperatur: -30°C – +60 °C
Tömningstid: 9 s
Höjd x bredd x djup: 513 × 265 × 130 mm
Vikt: 5,4 kg
Hyväksynnät/merkinnät: EN3, CE, MED (Rodermärket)

Ta kontakt!

Gloria koldioxidsläckare 5 kg - KS5SE

En 5 kg koldioxidsläckare med aluminumbehållare, lämpar sig väl för släckning av brännbara vätskor.

Släckmedel: CO 2
Användningstemperatur: -30°C – +60 °C
Tömningstid: 14 s
Höjd x bredd x djup: 690 × 400 × 170 mm
Vikt: 12,5 kg
Godkännanden/märkningar: EN3, CE, MED (Rodermärket)

Ta kontakt!

Gloria skumsläckare 6 liter - SDPE+

Effektiv trycksatt 6 liters skumsläckare med vattenbaserad släckvätska. Skumsläckarens fördel är en mindre efterstädning. Lämpar sig utmärkt som släckare i fastigheter och hushåll. Lämpar sig även för släckning av elbränder.

Släckmedel: vattenbaserad skumvätska/Imprex Eco+
Användningstemperatur:0°C – +60 °C
Tömningstid: 30 s
Höjd x bredd x djup: 541 × 275 × 182 mm
Vikt: 10,6 kg
Väggställning: ingår som standard
Godkännanden/märkningar: EN3, CE

Ta kontakt!

Gloria skumsläckare 6 liter - SDP6

Effektiv trycksatt 6 liters skumsläckare med vattenbaserad släckvätska. Skumsläckarens fördel är en mindre efterstädning. Lämpar sig utmärkt som släckare i fastigheter och hushåll. Lämpar sig även för släckning av elbränder.

Släckmedel: Vattenbaserad skumvätska/Imprex S
Användningstemperatur: 0°C – +60 °C
Tömningstid: 30 s
Höjd x bredd x djup: 541 × 275 × 182 mm
Vikt:10,6 kg
Väggställning:ingår som standard
Godkännanden/märkningar: EN3, CE

Ta kontakt!

Gloria skumsläckare 6 liter - SH6EASY

En 6 l skumsläckare med drivgas. Effektiv släckare för utrymmen där man vill undvika omfattande efterstädning, t.ex. kontor, sjukhus, varma djurskydd och hushåll. Lämpar sig även för släckning av elbränder.

Utrustningens ventilstomme, bärhandtag samt övriga delar som utsätts för vätskan är tillverkade av korrosionsbeständig plastkomposit. Lockets fästring är tillverkad av svart anodiserad aluminium. Släckmedlet är en effektiv Imprex-vätska och modellen har ett nytt munstycke för förbättrad släckningseffektivitet.

Släckmedel: Släckvätska Imprex 05
Användningstemperatur: +5°C – +60 °C
Tömningstid: 44 s
Höjd x bredd x djup: 630 × 310 × 165 mm
Vikt: 10,6 kg
Väggställning: ingår som standard
Godkännanden/märkningar: EN3, CE, MED (Rodermärket)

Ta kontakt!

Gloria skumsläckare 6 liter - F6NI+

En 6 liters släckare med drivgas. Effektiv skumsläckare vars design lämpar sig även för representationslokaler.

Släckmedel: Släckvätska
Användningstemperatur: 5 °C – +60 °C
Tömningstid: 30 s
Höjd x bredd x djup: 630 × 220 × 194 mm
Vikt: 11,2 kg
Väggställning: ingår som standard
Godkännanden/märkningar: EN3, CE

Ta kontakt!