Skyltar på rätt ställe för att trygga din säkerhet

Skyltar utgör en viktig del av brandsäkerheten. När elden är framme måste brandredskapen vara lätt tillgängliga men ändå på en trygg plats.

Med säkerhetsskyltar berättar man bland annat om säkra utrymningsvägar och skadliga ämnen som inte får vara tillgängliga för barn eller komma i kontakt med tändutrustning.

I vårt sortiment ingår även internationella IMO-skyltar och etiketter (International Maritime Organization) för t.ex. stugfolkets och båtfararnas behov. IMO-märkningarna används internationellt och det är endast våra certifierade brandsäkerhetsinspektörer som kan bevilja dessa. I regel används IMO-märkning vid godkännande av kvalitetens för evakuering och brandbekämpning ombord på fartyg.

I Skärgårdens Eldsläckares sortiment hittar du alla viktiga skyltar för lokalisering av utrymningsvägar och brandredskap. De säkerhetsskyltar du behöver säkerställer att du handlar rätt när nöden är framme.

Här kan du skaffa säkerhetsskyltar från Skärgårdens Eldsläckare!